Bewegingsagoog

Je gebruikt sport en bewegen als middel om mensen met een bewegingsbeperking te helpen met hun problemen. Je biedt sportactiviteiten aan zoals zaalsporten, fitness en zwemmen. 


Bewegingsagoog is iemand die...

  • activiteiten aanbiedt voor mensen met een bewegingsbeperking
  • vaardigheden als lopen, fietsen of zwemmen oefent met cliënten
  • sportprojecten organiseert

In het kort...

Je gebruikt sport en bewegen als middel om mensen met een bewegingsbeperking te helpen met hun problemen. Je biedt sportactiviteiten aan zoals zaalsporten, fitness en zwemmen. 


Past het bij je?

Inlevingsvermogen

Tijdens je werk krijg je te maken met mensen die lichamelijke of verstandelijke beperkingen hebben. Ook psychische en gedragsproblemen horen hierbij. Je moet je goed inleven in deze mensen. Je bent empathisch in je omgang met cliënten, weet ze te stimuleren en bent zeer integer.

Flexibel

Als Bewegingsagoog moet je goed kunnen samenwerken, op je eigen gedrag kunnen reflecteren en je openstellen voor feedback van anderen. Je moet bereid zijn je handelen en gedrag aan te passen omdat je met zoveel disciplines samen moet werken.

Innovatief

Je bent creatief, innovatief en beschikt over beïnvloedingsvermogen. Je kunt zowel op de korte als de lange termijn denken. Je werkt in een sector waar niet alle organisaties geprofessionaliseerd zijn. Daarom moet je in staat zijn goed voor je eigen belangen op te komen en je grenzen duidelijk aan kunnen geven.

Wat je kortom nodig hebt is:

  • inlevingsvermogen
  • open werkhouding
  • creativiteit
  • overtuigingskracht

Waar werk je?

Je werkt binnen instellingen in de gezondheidszorg, welzijn of justitie, op de afdeling waar de sport- en bewegingsactiviteiten worden gedaan.


Je loopbaan

Als sport- en bewegingscoördinator/bewegingsagoog kun je werk vinden in een gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, in de jeugdhulpverlening of in revalidatiecentra. Je kunt intern meer cursussen volgen of doorstuderen met de volgende hbo opleiding:

  • mens en techniek/bewegingstechnologie

Salaris

Je brutosalaris is ongeveer € 2182,19 euro per maand.

Locaties voor de opleiding coördinator sport- en bewegingsagogie

Coördinator sport- en bewegingsagogie

Sector Veiligheid en sport
Domein Veiligheid en sport
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Brasserskade
Delft

Beroepen met sport

Sector: Zorg en Welzijn
Domein: Zorg en welzijn

Meer info

Sector: Zorg en Welzijn
Domein: Zorg en welzijn

Meer info

Sector: Veiligheid en sport
Domein: Veiligheid en sport

Meer info

Sector: Veiligheid en sport
Domein: Veiligheid en sport

Meer info