Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Je werkt mee aan nieuwbouw- en renovatieprojecten of de aanleg van spoor- en (water)wegen. Je bent vooral bezig met de voorbereiding en controle.


Middenkaderfunctionaris bouw en infra is iemand die...

 • bouw- en infraprojecten voorbereidt
 • projectplanningen en schema's opstelt
 • offertes en prijsberekeningen maakt
 • de voortgang en de kosten in de gaten houdt
 • contact onderhoudt met het uitvoerend personeel op de bouwplaats

In het kort...

Je werkt mee aan nieuwbouw- en renovatieprojecten of de aanleg van spoor- en (water)wegen. Je bent vooral bezig met de voorbereiding en controle.


Past het bij je?

Wat je kortom nodig hebt:

 • plannen en organiseren
 • sociale vaardigheden
 • structuur
 • besluitvaardigheid

 


Waar werk je?

Je werkt bij aannemers, projectontwikkelaars, ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat, gemeentes of provincies.


Je loopbaan

Hoe meer ervaring je hebt, hoe beter je in staat bent meer complexe bouwprojecten te begeleiden. Je kunt ook doorleren met de volgende hbo opleiding:

 • bouwkunde 
 • civiele techniek

Salaris

Het brutosalaris varieert tussen 2800 en 3400 euro per maand.

Locaties voor de opleiding uitvoerder bouw/infra

Uitvoerder bouw/infra

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (5)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL 4 Groen van Prinsterersingel
Gouda

Locaties voor de opleiding middenkaderfunctionaris bouw

Middenkaderfunctionaris Bouw

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (5)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Groen van Prinsterersingel
Gouda
BOL 4 Betaplein
Leiden
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Tinwerf
Den Haag

Locaties voor de opleiding middenkaderfunctionaris infra

Middenkaderfunctionaris Infra

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (5)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Betaplein
Leiden
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Tinwerf
Den Haag

Beroepen met bouw

Sector: Techniek
Domein: Bouw en infra

Meer info

Sector: Techniek
Domein: Bouw en infra

Meer info