Middenkaderfunctionaris infra

Je werkt mee infraprojecten zoals (vaar)wegen, tunnels en bruggen en maakt planningen, technische tekeningen, begrotingen en offertes.


Middenkaderfunctionaris infra is iemand die...

  • infrawerken begeleidt zoals vaarwegen, bruggen en ondergrondse werken
  • bouwtekeningen maakt en nakijkt
  • rekening houdt met kosten, planning en kwaliteit
  • mensen aanstuurt en leiding geeft

In het kort...

Je werkt mee infraprojecten zoals (vaar)wegen, tunnels en bruggen en maakt planningen, technische tekeningen, begrotingen en offertes.


Past het bij je?

Relaties beheren

Je onderhoudt contact met aannemers, architecten, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, gemeentelijke instanties en constructeurs.

Ordelijk

Je bent orderlijk en productief,, want je moet vaak veel met getallen werken en je zult zoals eerder gezegd veel tegelijk doen.

Wat je kortom nodig hebt is:

  • besluitvaardigheid
  • sociabiliteit
  • plannen en organiseren
  • onderhandelingsvermogen
  • overzicht
  • inzicht in omgeving

Waar werk je?

Je werkt bij bedrijven die wegen, tunnels, bruggen, aquaducten, stormvloed-keringen, dijken, sluizen, riolen, uitrekenen en realiseert, beheren of onderhouden.


Je loopbaan

Hoe meer ervaring je hebt, hoe beter je in staat bent meer complexe bouwprojecten te begeleiden. Je kunt ook doorleren en een hbo-studie bouwkunde of civiele techniek gaan doen.


Salaris

Het brutosalaris varieert tussen de 2800 en 3400 euro per maand.

Locaties voor de opleiding middenkaderfunctionaris infra

Middenkaderfunctionaris Infra

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (4)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Tinwerf
Den Haag

Beroepen met infra

Sector: Techniek
Domein: Bouw en infra

Meer info

Sector: Techniek
Domein: Bouw en infra

Meer info

Sector: Techniek
Domein: Bouw en infra

Meer info

Sector: Techniek
Domein: Bouw en infra

Meer info