Middenkaderfunctionaris landmeetkunde

Je doet metingen voor grondwerkzaamheden in nieuwbouwwijken, bij snelwegen of bij spoorlijnen. Je doet ook metingen voor landkaarten.


Middenkaderfunctionaris landmeetkunde is iemand die...

 • inschattingen maakt van meet(situaties)
 • ontwerpen voorbereidt
 • stukken land opmeet voor bouwprojecten en voor de productie van landkaarten
 • meetgegevens opslaat in een computerprogramma
 • (beeld)gegevens presenteert

In het kort...

Je doet metingen voor grondwerkzaamheden in nieuwbouwwijken, bij snelwegen of bij spoorlijnen. Je doet ook metingen voor landkaarten.


Past het bij je?

Nauwkeurig

Je bent zeer nauwkeurig ingesteld en kunt metingen foutloos overnemen en verwerken. Je vindt het leuk om informatie te vergaren en kwaliteit te leveren. Ook kun je goed luisteren, overleggen en samenwerken met opdrachtgevers.

Ordelijk

Je bent orderlijk en productief,, want je moet vaak veel met getallen werken en je zult zoals eerder gezegd veel tegelijk doen.

Wat je kortom nodig hebt is:

 • besluitvaardigheid
 • sociabiliteit
 • plannen en organiseren
 • onderhandelingsvermogen
 • inzicht in omgeving

Waar werk je?

Je werkt bijvoorbeeld bij een ingenieursbureau of bij het gemeentelijke Kadaster.


Je loopbaan

Je kunt doorstromen naar de volgende hbo-opleidingen:

 • Geodesie
 • Ruimtelijke Ordening en Planologie

Salaris

Het brutosalaris varieert tussen de 2100 en 2500 euro per maand.

Locaties voor de opleiding middenkaderfunctionaris bouw

Middenkaderfunctionaris Bouw

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Groen van Prinsterersingel
Gouda
BOL 4 Betaplein
Leiden
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Tinwerf
Den Haag

Locaties voor de opleiding middenkaderfunctionaris infra

Middenkaderfunctionaris Infra

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Betaplein
Leiden
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Tinwerf
Den Haag

Locaties voor de opleiding middenkaderfunctionaris landmeetkunde

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Tinwerf
Den Haag

Beroepen met infra

Sector: Techniek
Domein: Bouw en infra

Meer info

Sector: Techniek
Domein: Bouw en infra

Meer info

Sector: Techniek
Domein: Bouw en infra

Meer info

Sector: Techniek
Domein: Bouw en infra

Meer info