Onderwijsassistent

Je helpt de leerkracht bij zijn werk en begeleidt (groepjes) leerlingen op basisscholen, in het speciaal basisonderwijs of in het beroepsonderwijs.


Onderwijsassistent is iemand die...

 • de leraar ondersteunt bij de voorbereiding en uitvoering van de lessen
 • practica voorbereidt en materialen klaarzet
 • helpt met het beantwoorden van vragen van leerlingen
 • vragen beantwoordt van leerlingen

In het kort...

Je helpt de leerkracht bij zijn werk en begeleidt (groepjes) leerlingen op basisscholen, in het speciaal basisonderwijs of in het beroepsonderwijs.


Past het bij je?

Waarnemen

Je observeert mensen, leerlingen, en probeert inzicht te krijgen in (het waarom van) hun doen en laten om ze zo beter te kunnen begeleiden.

Netwerken

Je hebt hetzelfde netwerk als een leraar en krijg je te maken met alle medewerkers van een basisschool, maar bovenal met leerlingen en hun ouders.

Wat je kortom nodig hebt is:

 • luistervaardigheden
 • resultaatgerichtheid
 • sterke communicatievaardigheden
 • organiserend vermogen

Waar werk je?

Je werkt op een basisschool, een school voor voortgezet onderwijs (vo), het speciaal onderwijs of in het beroepsonderwijs.


Je loopbaan

Als onderwijsassistent kun je na een vervolgstudie ook leraar worden. Je kunt doorstuderen met de volgende hbo-opleiding:

 • culturele en Maatschappelijke Vorming Leraar Basisonderwijs
 • maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • pedagogiek
 • sociaal pedagogische hulpverlening

Salaris

Het brutosalaris varieert van 1477 euro tot 2108 euro per maand.

Locaties voor de opleiding onderwijsassistent

Onderwijsassistent

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (1)
Kans op stage (4)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Ambonstraat
Alphen Aan Den Rijn
BOL 3 Groen van Prinsterersingel
Gouda
BOL 3 Polanerbaan
Woerden
BOL 3 Fluitpolderplein
Leidschendam
BOL 3 Van Doornenplantsoen
Zoetermeer
BOL 3 Bargelaan
Leiden
BOL 3 Bargelaan
Leiden
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Europa
Naaldwijk
BOL 3 Henri Faasdreef
Den Haag

Stages voor onderwijsassistent

Beroepen met onderwijs en kinderopvang

Sector: Entree
Domein: niet toebedeeld aan Opleidingsdomeinen

Meer info

Sector: Zorg en Welzijn
Domein: Zorg en welzijn

Meer info