Sport- en bewegingsleider

Als sport- en bewegingsleider bied je activiteiten aan specifieke groepen deelnemers aan. Dat kunnen sporters, recreanten, gasten of klanten zijn. Je kunt werken in de sporten: fitness, voetbal, sneeuwsport, judo, tennis, turnen, hockey, golf, korfbal en muziek en bewegen.

Medewerker marketing en communicatie

Leerbedrijf: Ricardo van Rhijn Foundation


Medewerker evenementenorganisatie

Leerbedrijf: Hart Beach


Medewerker sport en recreatie

Leerbedrijf: Caesar Fitness & Spa Resort


Leidinggevende leisure & hospitality

Leerbedrijf: Carlton Beach Hotel


Sport- en bewegingsleider is iemand die...

  • activiteiten organiseert op het gebied van ontspanning en recreatie
  • mensen stimuleert om aan sportactiviteiten deel te nemen
  • zelfstandig activiteiten ontwikkelt
  • lessen en trainingen geeft die gericht zijn op het aanleren van sporttechnische en tactische vaardigheden

In het kort...

Als sport- en bewegingsleider bied je activiteiten aan specifieke groepen deelnemers aan. Dat kunnen sporters, recreanten, gasten of klanten zijn. Je kunt werken in de sporten: fitness, voetbal, sneeuwsport, judo, tennis, turnen, hockey, golf, korfbal en muziek en bewegen.


Past het bij je?

Motiverend

Je bent enthousiast en sportief. Door je positieve aanpak en begeleiding komen mensen met plezier terug naar de activiteiten die je organiseert. Je bent integer en gaat respectvol met mensen om. Je bent representatief en hebt een klantgerichte houding.

Creatief

Je toont initiatief en kun je uitvoerende taken combineren met beleidstaken. Je hebt de creativiteit om steeds nieuwe (vormen van) activiteiten te bedenken en organiseren en kunt deze aanpassen aan de doelgroep en/of de omstandigheden.

Sociaal

Je hebt inlevingsvermogen en bent sociaal vaardig, integer en tolerant, maar je bent niet bang om mensen op verkeerd gedrag aan te spreken en je eigen grenzen te bewaken.

Wat je kortom nodig hebt is:

  • sportiviteit
  • klantgerichtheid
  • innovativiteit
  • creativiteit

Waar werk je?

Je kunt werken bij sportverenigingen, overheidsinstanties, recreatiebedrijven, zwembaden, fitness- en gezondheidscentra, buitensportondernemingen, sportbuurtwerk, sociaal cultureel werk, sportevenementen, defensie of justitiële inrichtingen.


Je loopbaan

Je kunt doorstuderen met de volgende mbo-opleiding:

  • sport- en bewegingscoördinator, niveau 4

De sportbonden en andere sportorganisaties bieden ook een grote diversiteit aan sportopleidingen aan. In sommige gevallen kun je de certificaten of diploma’s die hieraan verbonden zijn, behalen binnen de opleiding sport en bewegen.


Salaris

Je brutosalaris varieert tussen de 1700 tot 2500 euro per maand.

Locaties voor de opleiding sport- en bewegingsbegeleider

Sport- en bewegingsbegeleider

Sector Zorg en Welzijn
Domein Veiligheid en sport
Leerweg BOL
Niveau 2
Leerjaren 2, 3

mboRijnland

Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Bargelaan
Leiden
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 Van Zandvlietplein
Rotterdam

Beroepen met sport

Sector: Veiligheid en sport
Domein: Veiligheid en sport

Meer info

Sector: Zorg en Welzijn
Domein: Veiligheid en sport

Meer info

Sector: Zorg en Welzijn
Domein: Veiligheid en sport

Meer info

Sector: Zorg en Welzijn
Domein: Veiligheid en sport

Meer info