Decoratie- en restauratieschilder

Locaties voor de opleiding specialist decoratie en restauratie

Specialist decoratie en restauratie

Sector Techniek
Domein Afbouw, hout en onderhoud
Leerweg BBL
Niveau 4
Leerjaren 2
Kans op stage (5)
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Drutenstraat
Rotterdam

Locaties voor de opleiding specialist interieur en decoratie

Specialist interieur en decoratie

Sector Techniek
Domein Afbouw, hout en onderhoud
Leerweg BBL
Niveau 4
Leerjaren 2
Kans op stage (5)
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Drutenstraat
Rotterdam