Gezel stukadoor

Locaties voor de opleiding gezel stukadoor decoratie

Gezel stukadoor decoratie

Sector Techniek
Domein Afbouw, hout en onderhoud
Leerweg BBL, BOL
Niveau 3
Leerjaren 2
Kans op werk (4)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 2 Drutenstraat
Rotterdam