Allround vakman gww


Vakman grond-, weg- en waterbouw is iemand die...

  • aan wegen, rioleringen, bestratingen, bermen, waterbouwkundige werken en oevers werkt
  • werktekeningen kan lezen en handig is met gereedschap en machines
  • in een ploegverband en vaak ook 's nachts werkt
  • op grote bouwlocaties in stedelijk en landelijk gebied komt
  • te maken heeft met veel verkeer, diepe bouwputten en zware materialen

In het kort...

Je helpt bij de aanleg van rioleringen en wegverhardingen en doet het grondwerk dat daarvoor nodig is.


Past het bij je?

Vakkundig

Je bedient machines zoals compressoren en pompen en je werkt met handgereedschappen en elektrische, hydraulische en pneumatische gereedschappen.

Samenwerken

Je werkt nauw samen met de mensen in jouw ploeg en met de machinist.

Veilig werken

Je let erop dat alles op tijd af is een op een goede en veilige manier gebeurt. 

Skills die je nodig hebt:

  • vakmanschap
  • collegialiteit
  • flexibliteit
  • veilig werken

Waar werk je?

Je werkt bij aannemers, bouwbedrijven en overheidsinstellingen zoals Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeentes.


Je loopbaan

Met de niveau 2-opleiding Vakman grond-, weg- en waterbouw kun je doorstromen naar de niveau 3-opleiding Allround vakman grond-, weg- en waterbouw. Daarna kun je de niveau 4-opleiding Middenkaderfunctionaris bouw of infra gaan doen. 


Salaris

Je brutosalaris varieert tussen de 1500 en 2100 euro per maand.

Locaties voor de opleiding allround vakman gww

Allround vakman gww

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL, BOL
Niveau 3
Leerjaren , 2
Kans op werk (5)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL , 2 Gitstraat
Leiden
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Prins Constantijnweg
Rotterdam