Allround waterbouwer

Locaties voor de opleiding allround waterbouwer

Allround waterbouwer

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 2
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Prins Constantijnweg
Rotterdam