Allround waterbouwer


Waterbouwer is iemand die...

  • helpt bij het aanleggen van bouwwerken in en rondom het water
  • funderingen van beton in sloten en rivieren plaatst
  • beschoeiingen, duikers, houten steigers en kleine bruggen maakt
  • helpt bij baggerwerkzaamheden
  • buiten werkt en allerlei machines gebruikt

In het kort...

Je helpt met allerlei werkzaamheden aan oevers van kanalen en rivieren en aan de kust. Je maakt eenvoudige houtconstructies en doet ook baggerwerk.


Past het bij je?

Flexibel

Je werkt buiten en houdt van aanpakken, ook bij slecht weer en in gevaarlijke situaties zoals langs een snelweg of rivier.

Goede conditie

Je hebt een goede conditie nodig want het werk is lichamelijk zwaar.

Samenwerken

Je hebt goed contact met je ploeggenoten, uitvoerders en opzichters. 

Skills die je nodig hebt:

  • samenwerken
  • goede conditie
  • flexibilteit
  • zelfstandigheid

Waar werk je?

Je werkt bij aannemers, bouwbedrijven en overheidsinstellingen zoals Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeentes.


Je loopbaan

Met de niveau 2-opleiding Waterbouwer kun je doorstromen naar de niveau 3-opleiding Allround waterbouwer.


Salaris

Je brutosalaris varieert tussen de 1500 en 2100 euro per maand.

Locaties voor de opleiding allround waterbouwer

Allround waterbouwer

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 2
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Prins Constantijnweg
Rotterdam