Vakman grond-, weg- en wegenbouw is iemand die...

 • bermen afwerkt
 • sloten en sleuven graaft
 • cunetten en taluds maakt
 • machines bedient zoals compressoren, pompen en verdichtingapparatuur
 • samen met andere vaklieden en machinisten in ploegverband werkt

In het kort...

Je helpt bij de aanleg van rioleringen en wegverhardingen en doet het grondwerk dat daarvoor nodig is.


Past het bij je?

Verantwoordelijk en veilig werken

Een belangrijk aspect van jouw functie bestaat uit het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Mogelijke gevaren zijn er te vinden bij het gebruik van de machines (men moet voorkomen dat er ledematen, omstanders of collega's worden overreden).

Flexibel

Je werkt veel in de buitenlucht omdat de meeste werken zich in de buitenlucht bevinden. Dit werk levert vaak (verkeers)overlast op. Om overlast tot een minimum te beperken, wordt soms ’s nachts gewerkt.

Zelfstandig

Voor een optimale taakuitvoering is het noodzakelijk dat je een professionele beroepshouding hebt die gekenmerkt wordt door een grote mate van praktisch, geconcentreerd en zelfstandig werken en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat je kortom nodig hebt is:

 • zorgvuldig
 • flexibiliteit
 • goede concentratie
 • collegialiteit
 • verantwoordelijkheidsgevoel

Waar werk je?

Je bent werkzaam bij aannemers in de infrastructuur.


Je loopbaan

Je kunt doorgroeien tot Allround Vakman Grond-, Weg- & Waterbouw en daarna tot Kaderfunctionaris Bouw. Je kunt hiervoor de volgende mbo-opleiding volgen:

 • middenkader Engineering Werktuigbouwkunde
 • middenkaderfunctionaris Bouw
 • middenkaderfunctionaris Infra

Salaris

Je brutosalaris varieert tussen de 1500 en 2100 euro per maand.

Locaties voor de opleiding vakman gww

Vakman gww

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (4)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Prins Constantijnweg
Rotterdam
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Gitstraat
Leiden