Tegelzetter is iemand die...

  • tegels op vloeren en muren plaatst
  • met de klant overlegt en plannen maakt
  • advies geeft aan de klant
  • ruimte opmeet en materialen bij elkaar zoekt
  • verschillende technieken beheerst

In het kort...

Je werkt met verschillende soorten lijm, specie en tegels en maakt strakke tegelwanden en –vloeren. Je moet wel goed kunnen passen en meten.


Past het bij je?

Vakmanschap

Je vindt het leuk om de verschillende materialen te leren kennen en ermee te werken. Je houdt ervan om met je handen iets moois te maken en een goed resultaat af te leveren.

Zorgvuldig

Je werkt met kostbare producten. Daarnaast moeten de producten ook netjes zijn afgewerkt. Je kunt daarom nauwkeurig en zorgvuldig werken. Je werkt met machines, gereedschappen en lijmen.

Flexibel

Je moet om kunnen gaan met veranderende omstandigheden in werkwijze, aanpak en werkzaamheden. Je moet ook regelmatig wisselen van taken en werkzaamheden.

Wat je kortom nodig hebt is:

  • handigheid
  • creativitieit
  • nauwkeurigheid
  • flexibele instelling

Waar werk je?

Je werkt bij een aannemer of tegelzetbedrijf of als zelfstandig ondernemer.


Je loopbaan

Het meest stabiele werk is in dienst bij een aannemersbedrijf, maar men heeft kans om als zelfstandig ondernemer meer betaald te krijgen.


Salaris

Je brutosalaris varieert tussen de 1550 tot 2000 euro per maand.

Locaties voor de opleiding tegelzetter

Tegelzetter

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (4)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Tinwerf
Den Haag
BBL 2 Rijnweg
Delft
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Gitstraat
Leiden
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Montessoriweg
Rotterdam