Gastronoom/sommelier

Locaties voor de opleiding gastronoom/sommelier

Gastronoom/sommelier

Sector Economie
Domein Horeca en bakkerij
Leerweg BBL
Niveau 4
Leerjaren 1
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL 1 Benthemplein
Rotterdam
BBL 1 Teilingerstraat
Rotterdam