Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie

Locaties voor de opleiding eerste monteur gas/water/warmte

Eerste monteur gas/water/warmte

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 2
Kans op werk (5)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Prins Constantijnweg
Rotterdam