Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw

Locaties voor de opleiding servicemonteur werktuigbouw

Servicemonteur werktuigbouw

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 3
Kans op werk (5)
Kans op stage (2)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Hoefsmidstraat
Hoogvliet