Medewerker toezicht en veiligheid


Handhaver toezicht en veiligheid is iemand die...

  • zorgdraagt voor veiligheid en netheid op straat
  • mensen helpt en van informatie voorziet
  • zorgdraagt voor het naleven van de regelgeving van de gemeente
  • ingrijpt bij onverwachte situaties
  • meewerkt bij speciale evenementen in de gemeente

In het kort...

Je hebt overwicht en bent niet bang voor een confrontatie. Je spoort strafbare feiten op en grijpt in; hiervoor heb je een bevoegdheid.


Past het bij je?

Oplettend

Je zal continue goed op moeten letten om de omgeving in de gaten te houden. Je weet wanneer er iets verandert en of iets verkeerd aanvoelt.

Verantwoordelijkheidsgevoel

Je grijpt op tijd in als er iets mis dreigt te gaan en ben je continue bezig om je taak zoveel uit te voeren. Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Zelfstandig

Als je 's nachts moet werken en/of alleen werkt, wordt een groter beroep gedaan op het zelfstandig kunnen werken en het maken van weloverwogen keuzes. Het werken gebeurt op verschillende werktijden en vergt een flexibele instelling.

Wat je kortom nodig hebt is:

  • waarnemingsvermogen
  • inschattingsvermogen
  • overwicht
  • verantwoordelijkheidgevoel

Waar werk je?

Je bent in dienst van een gemeente, provincie of overheidsinstelling. 


Je loopbaan

Als je wilt doorgroeien kun je kijken of je een opleiding bij de politie wilt volgen of misschien in de particuliere beveiliging wilt werken.


Salaris

Het brutosalaris varieert tussen de 1500 en 1800 euro per maand.

Locaties voor de opleiding medewerker toezicht en veiligheid

Medewerker toezicht en veiligheid

Sector Zorg en Welzijn
Domein Veiligheid en sport
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 1
Kans op stage (1)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL 1 Campusplein
Rotterdam