Coördinator buurt, onderwijs en sport


BOS-medewerker is iemand die...

  • sport- en bewegingsactiviteiten binnen de BOS-driehoek organiseert en uitvoert
  • les- en leerlingbegeleidende taken binnen het bewegingsonderwijs uitvoert
  • activiteitenplan opstelt
  • leerlingen begeleidt en ondersteunt

In het kort...

Je zet je in voor een goed sport- en beweegklimaat op school. Je voert les- en leerlingbegeleidende taken uit en ondersteunt de docent bewegingsonderwijs.


Past het bij je?

Enthousiast

Door je positieve aanpak en begeleiding komen mensen met plezier terug naar de activiteiten die je organiseert.

Klantgericht

Een BOS-medewerker heeft visie en mensenkennis. Je bent integer en gaat respectvol met mensen om. Je bent representatief en hebt een klantgerichte houding. Je kunt je goed inleven, maar hanteert je eigen waarden en normen en bent niet bang om mensen op hun gedrag aan te spreken als dat nodig is.

Flexibel

Je toont initiatief en kun je uitvoerende taken combineren met beleidstaken. Je begeeft je net zo gemakkelijk tussen deelnemers aan de sport- en bewegingsprogramma’s als tussen de bestuurders van de school, instelling, club of bond waar je werkt.

Wat je kortom nodig hebt is:

  • sportief
  • inlevingsvermogen
  • sociale- en communicatieve vaardigheden

Waar werk je?

Als BOS-medewerker werk je op scholen of bij de overheid.


Je loopbaan

Met het diploma sport- en bewegingsleider kun je instromen in de volgende opleiding:

  • sport- en bewegingscoördinator, niveau 4

Deze opleiding geeft na afronding toegang tot het hoger onderwijs. De sportbonden en andere sportorganisaties bieden ook een grote diversiteit aan sportopleidingen aan. In sommige gevallen kun je de certificaten of diploma’s die hieraan verbonden zijn, behalen binnen de opleiding sport en bewegen.


Salaris

Je hebt een bruto startsalaris van ongeveer € 1.915,- euro per maand.

Locaties voor de opleiding sport- en bewegingscoördinator/ bos-medewerker

Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker

Sector Zorg en Welzijn
Domein Veiligheid en sport
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 2, 4
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BOL 2, 4 Van Zandvlietplein
Rotterdam