Aankomend onderofficier grondoptreden


Aankomend onderofficier grondoptreden/maritiem is iemand die...

  • leiding en training geeft aan teamgenoten
  • basisonderhoud uitvoert aan voertuigen, communicatiemiddelen en uitrusting
  • in actie komt bij incidenten en onverwachte en soms ernstige situaties
  • gedurende lange tijden van huis kan zijn
  • fysiek en mentaal sterk moet blijven

In het kort...

Je werkt als onderofficier bij de Koninklijke Landmacht of het Korps Mariniers. Je geeft leiding aan jouw team en voert zelf ook taken uit.


Past het bij je?

Normen en waarden

Je houdt je aan de gedragscode van Defensie, de militaire disciplinaire eisen en de militaire hiërachie.   

Samenwerken

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken. Je wilt graag leren en ben je bereid om instructies aan te nemen.

Lef 

Het is belangrijk dat je niet bang aangelegd bent, in je toekomstige functie bij defensie moet je immers onder verschillende (extreme) omstandigheden en soms met gevaar voor eigen leven je taken kunnen uitvoeren.                                                                             

Wat je kortom nodig hebt is:

  • kameraadschappelijkheid
  • moed
  • discipline

Waar werk je?

Als aankomend onderofficier grondoptreden werk je als onderofficier bij een onderdeel van de krijgsmacht (Defensie) bijv. bij de landmacht. Als aankomend onderofficier maritiem werk je als onderofficier bij de Marine. De marine is ook een onderdeel van de krijgsmacht. Je bent werkzaam in Nederland of in het buitenland.


Je loopbaan

Er is veel aandacht voor opleidingen binnen Defensie. Welke functie iemand ook vervult binnen de krijgsmacht, iedereen wordt grondig voorbereid. Voor militairen begint dit met een basisopleiding tot militair. Daarna volgen opleidingen om iemand geschikt te maken voor een bepaalde functie of uitzending. 


Salaris

Het brutosalaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring en varieert tussen de 1800 en 2400 euro per maand.

Locaties voor de opleiding aankomend onderofficier grondoptreden

Aankomend onderofficier grondoptreden

Sector Zorg en Welzijn, Veiligheid en sport
Domein Veiligheid en sport
Leerweg BOL
Niveau 3
Leerjaren 1,5-2,5, 2-3
Kans op werk (5)
Kans op stage (5)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 2-3 Campusplein
Rotterdam
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 1,5-2,5 Helenastraat
Den Haag