Dans

Locaties voor de opleiding dans

Dans

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BOL
Niveau 4
Richting Dans
Studievorm voltijd
Leerjaren 4, 4
Taal Engels
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Rosestraat
Rotterdam
Koninklijk Conservatorium
Leerweg Duur Locatie
voltijd 4 Juliana van Stolberglaan
Den Haag