Agogisch medewerker GGZ


Agogisch medewerker GGZ is iemand die...

  • cliënten ondersteunt die een nare periode of situatie achter de rug hebben
  • verschillende activiteiten bedenkt die de cliënt kan helpen bij het zo goed mogelijk en zo zelfstandig mogelijk te leven
  • die mensen helpt met re-integreren.

In het kort...

Als agogisch medewerker ggz werk je in de geestelijke gezondheidszorg of in de verslavingszorg. Je helpt mensen die nare dingen hebben meegemaakt waardoor ze niet meer kunnen functioneren in de maatschappij.


Past het bij je?

Goede communicatieve vaardigheden

Je luistert naar de verhalen van de cliënten en kunt je goed inleven in de situatie.

Samenwerken

Je hebt veel contact met instanties, hulpverleners en vrijwilligers buiten de organisatie. Daarnaast heb je ook te maken met familie of vrienden van je cliënt.

Wat je nodig hebt is:

  • goede contactuele en communicatieve vaardigheden
  • inlevingsvermogen
  • plezier in samenwerken
  • enthousiaste en motiverende houding

Waar werk je?

Als agogisch medewerker ggz werk je in de geestelijke gezondheidszorg en in de verslavingszorg. Je kunt ook terecht bij een kinder- en jeugdpsychiatrische instelling, een instelling voor forensische psychiatrie of bij cliënten thuis.


Je loopbaan

Je kunt als agogisch medewerker ggz aan het werk als woonbegeleider, persoonlijke begeleider, pedagogisch medewerker of activiteitenbegeleider.


Salaris

Als beginnend agogisch medewerker ggz kun je rekenen op een bruto salaris van minimaal zo'n € 1.790,- per maand. Dit kan oplopen tot ongeveer € 3.045,-. Dit is exclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Locaties voor de opleiding agogisch medewerker ggz

Agogisch medewerker GGZ

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (5)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Aspasialaan
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Van Doornenplantsoen
Zoetermeer