Eerste monteur koude- en klimaatsystemen

Locaties voor de opleiding eerste monteur koude- en klimaatsystemen

Eerste monteur koude- en klimaatsystemen

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 3
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Betaplein
Leiden