Assistent bakker

Locaties voor de opleiding assistent bakker

Assistent bakker

Sector Economie
Domein Horeca en bakkerij
Leerweg BBL, BOL
Niveau 1
Leerjaren 1
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 1 Rosestraat
Rotterdam