Assistent schilder

Locaties voor de opleiding assistent schilder

Assistent schilder

Sector Techniek
Domein Afbouw, hout en onderhoud
Leerweg BOL
Niveau 1
Leerjaren 1 tot 2 jaar
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BOL 1 tot 2 jaar Drutenstraat
Rotterdam