Allround plaatwerker

Locaties voor de opleiding allround plaatwerker

Allround plaatwerker

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 3, 3

mboRijnland

Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Groen van Prinsterersingel
Gouda
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Admiraal de Ruyterstraat
Schiedam