Assistent houtbranche

Locaties voor de opleiding assistent houtbranche

Assistent houtbranche

Sector Techniek
Domein Afbouw, hout en onderhoud
Leerweg BBL, BOL
Niveau 1
Leerjaren 1

mboRijnland

Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 1 Betaplein
Leiden