Assistent installatie

Locaties voor de opleiding assistent installatie

Assistent installatie

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL, BOL
Niveau 1
Leerjaren 1

mboRijnland

Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 1 Betaplein
Leiden