Coördinator Havenoperaties

Locaties voor de opleiding coördinator havenoperaties

Coördinator Havenoperaties

Sector Economie
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 2 jaar
mbo college STC
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 jaar Waalhaven Z.z.
Rotterdam