Allround monteur mobiele werktuigen

Locaties voor de opleiding allround monteur mobiele werktuigen

Allround monteur mobiele werktuigen

Sector Techniek
Domein Mobiliteit en voertuigen
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 2
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Nikkelstraat
Rotterdam