Aankomend onderofficier grondoptreden

Als aankomend onderofficier grondoptreden/maritiem voer je taken uit op het land of aan boord van marineschepen. Je voert taken uit zoals het verkennen van een gebied, uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en zorgen voor militaire beveiliging. Soms geef je zelf leiding en trainingen aan teamgenoten.


Aankomend onderofficier grondoptreden/maritiem is iemand die...

  • leiding en training geeft aan teamgenoten
  • basisonderhoud uitvoert aan voertuigen, communicatiemiddelen en uitrusting
  • in actie komt bij incidenten en onverwachte en soms ernstige situaties
  • gedurende lange tijden van huis kan zijn
  • fysiek en mentaal sterk moet blijven

In het kort...

Als aankomend onderofficier grondoptreden/maritiem voer je taken uit op het land of aan boord van marineschepen. Je voert taken uit zoals het verkennen van een gebied, uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en zorgen voor militaire beveiliging. Soms geef je zelf leiding en trainingen aan teamgenoten. Tijdens het leven en werken op kazernes of aan boord van marineschepen houd je je aan de normen en waarden van Defensie.

 


Past het bij je?

Normen en waarden

Je houdt je aan de gedragscode van Defensie, de militaire disciplinaire eisen en de militaire hiërachie.   

Samenwerken

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken. Je wilt graag leren en ben je bereid om instructies aan te nemen.

Lef 

Het is belangrijk dat je niet bang aangelegd bent, in je toekomstige functie bij defensie moet je immers onder verschillende (extreme) omstandigheden en soms met gevaar voor eigen leven je taken kunnen uitvoeren.                                                                             

Wat je kortom nodig hebt is:

  • kameraadschappelijkheid
  • moed
  • discipline

Waar werk je?

Als aankomend onderofficier grondoptreden werk je als onderofficier bij een onderdeel van de krijgsmacht (Defensie) bijv. bij de landmacht. Als aankomend onderofficier maritiem werk je als onderofficier bij de Marine. De marine is ook een onderdeel van de krijgsmacht. Je bent werkzaam in Nederland of in het buitenland.


Je loopbaan

Er is veel aandacht voor opleidingen binnen Defensie. Welke functie iemand ook vervult binnen de krijgsmacht, iedereen wordt grondig voorbereid. Voor militairen begint dit met een basisopleiding tot militair. Daarna volgen opleidingen om iemand geschikt te maken voor een bepaalde functie of uitzending. 


Salaris

Het brutosalaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring en varieert tussen de 1800 en 2400 euro per maand.

Locaties voor de opleiding aankomend onderofficier grondoptreden

Aankomend onderofficier grondoptreden

Sector Zorg en Welzijn, Veiligheid en sport
Domein Veiligheid en sport
Leerweg BOL
Niveau 3
Leerjaren 1,5-2,5, 2-3
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 2-3 Campusplein
Rotterdam
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 1,5-2,5 Helenastraat
Den Haag