Assistent-manager internationale handel buitendienst

Locaties voor de opleiding assistent-manager internationale handel buitendienst

Assistent-manager internationale handel buitendienst

Sector Economie
Domein Handel en ondernemerschap
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 2, 3
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 Zuster Hennekeplein
Rotterdam
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 William Boothlaan
Rotterdam