Agrohandel & Logistiek

Locaties voor de opleiding logistiek medewerker

Logistiek Medewerker

Sector Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving (EL&I)
Leerweg BOL
Niveau 2
Leerjaren 2
Lentiz
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 Parallelweg
Schiedam

Locaties voor de opleiding agrohandel & logistiek

Agrohandel & Logistiek

Sector Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving (EL&I)
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2
Lentiz
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Europa
Naaldwijk

Locaties voor de opleiding medewerker agrohandel en logistiek

Medewerker agrohandel en logistiek

Sector Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving (EL&I)
Leerweg BBL, BOL
Niveau 2
Leerjaren 2
Wellantcollege
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 2 Bosdreef
Rotterdam
BBL, BOL 2 Laan van Verhof
Rijnsburg