Jij en jouw toekomst:
of Registreren

School: Praktijkschool de Poort - Landrépad

Over de school

De Poort is een veilige, kleinschalige school met zorg en onderwijs hoog in het vaandel. Zorg vertaalt zich in persoonlijke aandacht voor en begeleiding van de leerling en de ouders en het bieden van onderwijs op maat, door middel van individuele leerroutes. De Poort is een school die in kansen denkt. Wij zien voor iedere leerling ontwikkelingsperspectief. De uitstroom is maximaal; vrijwel alle leerlingen komen terecht op een passende plek. Dat kan zijn een vervolgopleiding, een reguliere arbeidsplaats of meer begeleid aan het werk. De school biedt de leerlingen veiligheid en geborgenheid: het schoolgebouw, de kleine klassen en de gemoedelijke sfeer dragen hier nadrukkelijk aan bij.

KLEINSCHALIG Wij zijn een kleinschalige school waar het beleid erop gericht is dat iedereen zich prettig en veilig voelt. Er wordt gewerkt middels een duidelijke structuur, hierdoor heerst er een rustige sfeer. Zo ziet het lesrooster er voor iedere dag hetzelfde uit, is er minimale lesuitval en hebben de leerlingen geen tussenuren. Ook hebben de leerlingen een eigen mentor en een eigen theorielokaal.

INDIVIDUEEL ONTWIKKELINGSPLAN Met iedere leerling wordt er gewerkt volgens het Individuele Ontwikkelings Plan (IOP). Hierin wordt bepaald hoe het individuele traject van de leerling eruit ziet. Middels coachgesprekken met de leerling en oudergesprekken (twee keer per jaar) wordt er invulling gegeven aan het IOP. Ook worden de vorderingen bijgehouden.

Neem gerust contact op

Bel 0703681518

Landrépad 7, 2551CT, Den Haag

E-mail poort@poort.scoh.nl

Website: www.prodepoort.nl